روابط عمومی و خلق استراتژی محتوا

طراحی و اجرای کمپین‌های محتوایی می‌تواند محصول یا برند را همراه با مردم کرده و هم‌صدا با آن‌ها نیازهایشان را فریاد بزند.

همایش و نمایشگاه

راه رسیدن به مخاطب صرفا ارسال پیام‌های بلندو و کوتاه در قالب‌های جذاب نیست؛ می‌توان مخاطبان را از نزدیک دید و با خلق لحظاتی به یاد ماندنی قصه برند خود را تعریف کرد.

رپورتاژنویسی و ارتباط با رسانه‌ها

مردم برای پاسخ به نیازهای خود فرصت و دقت کافی ندارند تا همه خواسته‌های خود را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند؛ به همین دلیل به رسانه‌ها اعتماد می‌کنند...